YDS Danışmanlık

OKUL TANITIM SEMİNERLERİ NASIL YAPILIR

OKUL, TANITIM VE SEMİNER ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR
İstanbul’da 545 lise ve 2200 civarında ilkokul, ortaokul bulunmaktadır. Liselerde ortalama 550 bin öğrenci, ilkokul ve ortaokullarda ise 2 milyon öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Yapılan anket çalışmaları ve veli görüşme raporlamalarına göre devlet okullarında okuyan öğrencilerin % 18 lik kısmı her yıl özel okullara geçiş yapmaktalar. İstanbul geneli lise mezunu gençlerin %30 luk kısmı vakıf üniversitelerini tercih etmektedir.
*Uzman eğitim danışmanları tarafından okul idaresine ziyaret yapılır. İdarecilerle ve rehberlik öğretmenleri ile görüşülerek temsil edilen okul hakkında bilgi verilir. Tanıtıcı broşür ve kataloglar sunulur.
*İdarenin onayı alınarak rehberlik servisi ile ortak bir öğrenci seminer günü belirlenir, hedef öğrenci grubu belirlenir,seminer içeriği ve günü netleştirilir.
*Seminer gününden bir gün önce okul idaresi ve rehberlik öğretmeni telefonla aranarak, seminer programı teyit edilir.
*Seminer günü görevli ekip zamanında okulda olur.(Bir tercih uzmanı, bir eğitim uzmanı, bir asistan )
*Konferans salonunda hedef kitle olan öğrencilere önce önceden hazırlanmış olan kısa anket uygulanır. Temsil edilen okul hakkında planlanan seminer ve sunum gerçekleştirilir.
*Seminer bitiminde öğrenci ve velilere katalog, broşür, kitap dağıtılır.
*Seminer hakkında okul idaresi tarafından etkinlik raporu düzenlenir.