YDS Danışmanlık

ÖĞRETMENLERİN KAYIT ÇALIŞMALARINA KATKISI EĞİTİMİ

ÖĞRETMENLERİN KAYITLARA KATKISI MÜMKÜNDÜR
Özel okul sektöründe son yıllarda gözlenen, okul sayısı artışı haklı olarak tüm okul kurucularını ve özel okul müdürlerini endişelendirmektedir. Okul yöneticileri kendi okullarının diğer okullardan farklı yönlerini velilere duyurmak için farklı denemeler yapmaktadır.
Bazı okullar veli arama ekipleri kurarak velileri aratıp okul hakkında bilgi verdiriyorlar. Bazı okullar yazılı ve görsel basında okul tanıtımlarını yapmaktadır. Bazı okullar alışveriş merkezlerinde stand kurarak okul tanıtımını yaparlar. Bazı okullar veli ve öğrenci için sosyal aktiviteler düzenler ve okul tanıtımına katkıda bulunmaya çalışırlar. Bazı okullar ünlü simaları okula getirerek tanıtım yaparlar. Bu yöntemlerin hepsi okul tanıtımı için gerekli ve faydalıdır çünkü hepsinin az veya çok velide etkisi olduğu tecrübelerimiz sonucunda ortaya konmuştur.
Bunlarla birlikte hatta bunların ötesinde bu güne kadar yapılmamış bir tanıtım çalışması, firmamızın uzun yıllar boyu denemeleri ve arayışları sonucu ortaya çıkmıştır. Okul öğretmenlerinin kayıt hazırlığına katkılarının sağlanması.
Öğretmenlerin eğitim, öğretim faaliyetlerini aksatmadan, veli gözündeki saygın duruşunu etkilemeden, kurum imajını sarsmadan okul tanıtım ve kayıt kısmına destek olmasını sağlamanın yollarını ürettik.
Düşünün okuldaki tüm öğretmenler, aldıkları eğitimler sonucunda yılda okula en az 3 öğrenci kaydı kazandırabiliyorlar. Yaptığımız çalışmalar ve eğitimler sonucunda gördük ki eğitime katılan okul öğretmenleri kayıt ve okul tanıtımına destek olduklarında okula aidiyet duyguları da artmaktadır.
Bir özel okulda 50 öğretmen olduğu düşünülürse, her öğretmenin bu eğitimlerden sonra okula en az 3 öğrencinin kayıt olmasına aracılık ettiği düşünülürse, öğretmenlerin yılda 150 yeni kayıt yapması sağlanabilir. Diğer tanıtım faaliyetlerinin yanında bu çalışma da okulun istenilen öğrenci doluluğuna ulaşmasını sağlayacaktır.
Öğretmenlere verilecek 20 saatlik bir eğitim programı sonucunda bu mümkündür. Bu sayede hem öğretmen, okuluna daha çok bağlanır ve inanır hem de okul yönetimi öğretmenle beraberce okulu daha iyi hedeflere götürmüş olur. Eğitimlerimiz seminer dönemlerinde veya okul döneminde hafta sonu olarak planlanabilir.