YDS Danışmanlık

Kurumsal Check-Up

Bu çalışmada özel öğretim kurumunun istediği seviyede öğrenci sayısına neden ulaşamadığı tespit edilir ve istenilen seviyeye gelmek için kurumun tam olarak ne yapması gerektiği raporlanır.

KAYIT ARTIRMA/KURUMSALLAŞMA/MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI

 “Kurumsal Check-Up / Mevcut Durum Analizi”

– Kuruluş ve Tarihçelerini…
– Kat ettiği Aşamaları…
– Sektör ve Pazar Pozisyonlarını…
– Mevcut Kapasitelerini…
– Duran ve Dönen Varlıklarını…
– Yönetim ve Organizasyon Yapılarını…
– Profesyonel Görev Tanımlarını…
– İş ve Nakit Akış Tablolarını…
– Finansal Dengelerini…
– İş Süreçleri ve İç Kontrol/Denetim Sistemlerini…
– İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimlerini…
– Geri Bildirim + İç ve Dış İletişim + Raporlamalarını…
– Bütçe – Bilanço ve Verimlilik Oranlarını…
– Mali Disiplin ve Kredibilitelerini…
– Varsa Aile Konseyi ve Aile Anayasalarını…
– X/Y/Z Kuşakları + Mavi ve Beyaz Yaka Çalışanlarını… 
– Üst Düzey Profesyonel Yöneticilerini…
– Çalışan Memnuniyeti / İşveren Markalarını…
– Etik Kurallar + Mevcut Sorunlar ve Olası Risklerini…
– Lojistik Standartları ve Risk Yönetimlerini…
– Tedarik Zinciri ve Dış Kaynak Kullanımlarını…
– Belirlenen Dönem Hedeflerini…
– Dijital Teknoloji Yatırımlarını…
– Teşvik ve Yatırım Planlamalarını…
– Ve “Dün + Bugün + Yarın” Ölçeğinde Genel Performanslarını…

SWOT + TOWS + PEST + İhtiyaç Analizleri yapılacak.

İyileştirme Önerileri + Yeniden Yapılanma + Faaliyet Planı + Uygulama + Performans Ölçümleme + Kontrol + Raporlama

döngüsüyle “Sürdürülebilir Kurumsallık” ve “Yeni Kayıt Potansiyelleri” sağlanacaktır.