YDS Danışmanlık

Kolejler için Okul Seminerleri Nasıl Yapılır?

ÖZEL ÖĞRETİMDE AKTİFLİK, YENİLİK, POZİTİFLİK
Yds Danışmanlık, İstanbul geneli, Marmara Bölgesi veya lokal boyutta, hedef belirlenen tüm devlet okullarında tanıtım ve seminerler düzenler.
Özel okulların beklentileri farklı olabilir. Kimi okul öğrenci sayısını arttırmak isterken kimi okul ise marka değerini güçlendirmeyi isteyebilir, üretilen projeler beklentiye uygun ve organiktir.
Firmamız 20 yıllık deneyimi ve sektördeki öncü çalışmaları ile birçok özel öğretim kurumu ile çalışma yapmış, yeni projeler ve bu projelerin doğru uygulanması sonucunda, çalışma yapılan okullarda kontenjan açığı kalmamıştır.
Kurumsal çalışmamız ve projelerimiz, özel okulun kontenjanı dolduğu zaman sona ermektedir.
Her okula göre hazırladığımız farklı ve aktif projeler sayesinde istediğiniz öğrenci sayısına daha çabuk ulaşırken, okulunuzun tanıtımını size maliyeti olmadan yapmış olacaksınız.
Her koleje ve her vakıf üniversitesine, yapısına ve beklentilerine göre proje üretilir ve uygulama kapsamları farklıdır.
“Öğrenci kayıtları ofiste yapılmaz, sahada yapılır”

OKUL, TANITIM VE SEMİNER ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR
İstanbul’da 545 lise ve 2200 civarında ilkokul, ortaokul bulunmaktadır. Liselerde ortalama 550 bin öğrenci, ilkokul ve ortaokullarda ise 2 milyon öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Yapılan anket çalışmaları ve veli görüşme raporlamalarına göre devlet okullarında okuyan öğrencilerin % 18 lik kısmı her yıl özel okullara geçiş yapmaktalar. İstanbul geneli lise mezunu gençlerin %30 luk kısmı vakıf üniversitelerini tercih etmektedir.
*Uzman eğitim danışmanları tarafından okul idaresine ziyaret yapılır. İdarecilerle ve rehberlik öğretmenleri ile görüşülerek temsil edilen okul hakkında bilgi verilir. Tanıtıcı broşür ve kataloglar sunulur.
*İdarenin onayı alınarak rehberlik servisi ile ortak bir öğrenci seminer günü belirlenir, hedef öğrenci grubu belirlenir,seminer içeriği ve günü netleştirilir.
*Seminer gününden bir gün önce okul idaresi ve rehberlik öğretmeni telefonla aranarak, seminer programı teyit edilir.
*Seminer günü görevli ekip zamanında okulda olur.(Bir tercih uzmanı, bir eğitim uzmanı, bir asistan )
*Konferans salonunda hedef kitle olan öğrencilere önce önceden hazırlanmış olan kısa anket uygulanır. Temsil edilen okul hakkında planlanan seminer ve sunum gerçekleştirilir.
*Seminer bitiminde öğrenci ve velilere katalog, broşür, kitap dağıtılır.
*Seminer hakkında okul idaresi tarafından etkinlik raporu düzenlenir.